Hos Sandnes Tak registreres alle timer på mobil

Dette bidrar til sikker registrering og at timene kommer inn i tide

– Frode Hagen, Regnskapsfører Linfro Regnskap AS

Timeregistrering

I Agendec Time kan timer registreres på pc, nettbrett eller mobil.

Det kan defineres satser på flere nivå, eks. kunde og prosjekt. 

Det kan registreres utlegg for evt. belastning prosjekt eller viderefakturering.

Timer kan overføres til lønn, prosjekt eller fakturering etter at de er godkjent og evt. attestert.  

Attestasjon av timer 

Etter at timer er registrert, kan det være nødvendig at disse attesteres av f.eks. prosjektleder eller avdelingsleder før de overføres prosjekt og lønn og faktureres. 

Attestasjon av timer er bl.a. vanlig blant håndverkere der timer registreres av den ansatte på mobil og attesteres av overordnet før lønnsutbetaling og overføring til prosjekt og evt. fakturering. 

Timer kan om ønskelig attesteres på flere niva, eks. prosjektleder og daglig leder.       

Timeregistrering på mobil

På mobil er det laget et lettfattelig grensesnitt der alle dager i måneden vises på skjermen tilsvarende kalender.

Kun trykk på den aktuelle dagen for å registrere inn timer, og på kalenderen vises det hvor mange timer som er registrert hver dag. Dette bidrar til god oversikt.

Ved registrering på ordre blir tilknyttet informasjon som prosjekt og kunde automatisk utfylt, noe som letter registreringen og minimerer sjansen for feil.