Agendec Økonomi i skyen

Enkelt å bruke og enkelt å lære

Kontroll på regnskapet

Agendec Økonomi inneholder komplett økonomistyring for finans-, intern-, prosjekt- og reskontroregnskap.

Enkel og automatisert bilagsbehandling, der bilag lagres fra epost, skannes eller leses som EHF.

Bilag kan sendes til en eller flere attestanter, og det kan settes opp varsling på epost.

Automatisert  

I Agendec Økonomi kan innlesing av bilag automatiseres. Likeså håndtering av inn- og utbetalinger.

Systemet leser inn og oppdaterer avregninger og OCR innbetalinger direkte fra banken.

Dette forenkler regnskapsføringen og er kostnadseffektivt for bl. a. regnskapskontorer.

Advokatregnskap

Advokatregnskap i Agendec er utviklet i samarbeid med Advisor, som er ledende på advokatsystemer i Norge.

Agendec foretar riktig behandling og rapportering på advokater, klientmidler og saker.

Rapporter

I Agendec Økonomi følger standard rapporter med ferdig definert ved installasjon. Brukervennlig rapport-designer gjør det likevel enkelt å definere nye egne eller felles rapporter.

Alle rapporter har drilldown ned til originalbilag, slik at det er enkelt å se hva som danner grunnlag for tallene.

Grafiske fremstillinger der det er nyttig. Eksempelvis vises 10 siste år på et enkelt lesbart søylediagram – for enkeltkonto eller summert, f. eks. Sum inntekter. Dette gjør at man kan se utviklingen på en oversiktlig måte.

Kommuniser med Altinn og bank 

Momsoppgaven sendes direkte til Altinn. Det samme gjelder for inn- og utbetalinger, da Agendec kan settes opp med kommunikasjon direkte til banken.

Systemet kan lage utgående og lese inngående EHF faktura, noe som kreves dersom man mottar faktura fra det offentlige.

Systemet er tilpasset EHF 3.0, som er en europeisk standard.

SAF-T format

Agendec kan overføre data på SAF-T format.

Finansdepartementet har endret bokføringsforskriften til at bokføringspliktige som har bokføringen tilgjengelig elektronisk skal kunne utlevere regnskapsdata i et gitt standard format. Endringen gjelder for bokføringsperioden som begynner 1. januar 2020 eller senere.

Via overføring av regnskapsdata på SAF-T format kan Agendec også overføre data til ledende programmer for årsoppgjør og bankavstemming. 

Enklere for revisor  

For firma med revisor er det mye enklere for revisor å revidere. Revisor slipper å få mange bilagspermer.

Nå får revisor en minnebrikke med fil i Excel format der bilag med vedlegg er sortert på konto nivå. Som revisor kan du redigere/sortere denne filen som du vil , og se på de bilagene du vil.

Revisor kan også få egen kode for pålogging direkte i bilagsprogrammet.