I Agendec er det enkelt å koble e-poster opp mot prosjekt og kunder

Også løsningen for dokumentstyring er svært effektiv og sparer oss mye tid

– Even Teigen, Styreformann, Bygger´n Teigen

 

Epost og Dokumenter

I Agendec CRM kan man organisere epost og alle typer dokumenter.

Epost og dokumenter kan kobles til firma, personer, oppgaver og prosjekter direkte fra Outlook.

Gruppering av epost og dokumenter sørger for strukturert lagring og enkel gjenfinning.

Support

Support meldes inn fra kunde pr. telefon eller epost.

Dersom henvendelse fra kunden kommer pr. epost, kan man sette opp systemet til automatisk å opprette en supportoppgave og sende epost i retur til kunden.

Oppgaven tildeles så en saksbehandler som får en varsel at ny oppgave er mottatt. Videre arbeid logges og dokumenter og epost lagres på oppgaven.

Timeforbruk kan registreres på oppgaven og overføres til fakturering når oppgaven er fullført.

Når oppgaven merkes «Fullført» sendes kvittering om dette til kunden.

Integrert med MS Office 

Office dokumenter kan opprettes direkte fra kontakt- eller prosjektbildet.

Økonomi rapporter kan overføres til Excel, i tillegg til kontaktliste, oppgaveliste, fakturastatistikk og timeoversikt.

Epost og dokumenter kan kobles direkte til kontakter og prosjekter fra Outlook.

Mulighet for drag-and-drop for å dra et dokument fra epost til ønsket kunde eller prosjekt.

Salg

Salgsoppgaver kan opprettes fra oppgavemodul eller direkte fra epost mottatt i MS Outlook.

Salgsoppgave kan legges inn med varsling, og det er enkelt for selgere å ha oversikt over sine salgsoppgaver.

Dokumenter, epost, notater og salgsbeløp samt masterinfo om bl.a. kundekontakt, selger og ansvarlig lagres på salgsoppgaven.

Prosjekt kan knyttes til salgsoppgave og tilbud.

Prosjektoversikt med tidslinje 

På prosjektbildet finner man all informasjon om prosjektet.

Utførte timer, innkommende og utgående faktura fra Agendec bilags- og fakturamodul, oppgaver, dokumenter og epost oppdateres fortløpende på prosjektet.

Visning på tidslinje gir god oversikt over planlagte og utførte aktiviteter for prosjektdeltakere.