Regnskap for advokater

Bruker dere mye tid på klientmidler og utlegg? Unngå unødige transaksjonskostnader og få full kontroll med Agendec Økonomi – det råeste spesialtilpassede regnskap for advokater, tilrettelagt for klientmiddel- og utleggshåndtering. Dette er vi spesialister på.

Regnskap for advokater med integrasjon mot Agendec i Advisor247 Advokat, automatiserer og effektiviserer kontorrutiner. Som bruker av Agendec via Advisor247 Advokat, kan du finne nyttig økonomisk informasjon om klient direkte i fagsystemet.

Et økonomisystem må ha god støtte for klientmiddelhåndtering og rapportering av klientmidler. Her er noen av fordelene ved å bruke regnskap for advokater med integrasjon mot Agendec Økonomi:

 • Regnskap og lønn i skyen – attestasjon og rapportering for full elektronisk bilagsflyt
 • Ingen transaksjonskostnader for bilagshåndtering
 • Automatisk overføring av klient og sak
 • Direkte overføring av fakturaer
 • Oppslag mot åpne klientfordringer
 • Oppslag mot innestående klientmidler pr. klient og sak
 • Automatisk avregning av klientmidler i fakturering
 • Remittering av avregnede klientmidler
 • Import av regnskapsførte utlegg
 • Innbetalingsrapport som fordeler innbetalte fakturaer pr. person
 • Renteberegning av klientmidler
 • Tilrettelagt klient -og utleggsrapportering
 • Ny funksjonalitet blir automatisk implementert
 • Enkel konvertering fra InfoEasy/Agendec bilag av alle historiske regnskapsdata
 • Integrasjon mot skybasert avstemmingsprogram