Norwegian (Bokmål) English 
Kontakt oss 51 88 99 00  |  post@agendec.no
Norwegian (Bokmål) English 
Kontakt oss 51 88 99 00  |  post@agendec.no
agendec234-liten
Norwegian (Bokmål) English 
Kontakt oss 51 88 99 00  |  post@agendec.no
istock 000007384989 extrasmall
istock 000007384989 extrasmall

GAUTE MOEN REGNSKAP AS, STAVANGER
"Agendec er for oss et uunværlig system for å holde oversikt over kundene og utført arbeid for hver kunde. Man har full oversikt over timeforbruket, opptjente ikke fakturerte timer, samt oversikt over tidligere fakturering.

Slik systemet er bygget opp, henter en fort frem alle avtaler, regnskap, selvangivelser i løpet av sekunder. E-post som en ønsker å ta vare på knyttes til kunde/person slik at en kan hente fram eldre e-post på en enkel måte."
GAUTE MOEN, DAGLIG LEDER


STATUS AS, KLEPP
"Agendec timeregistrering danner grunnlag for utgående faktura, hvor en velger hvilke arter/kunder som skal faktureres uten å miste oversikt over utført arbeid kontra utfakturert. I tillegg nyttes timeregistrering aktivt som arbeidsplan/oversikt hvor møter, kurs, ferier, avspasering o.l. registreres på hver ansatt.

Timeregistrering er også et nyttig verktøy til utarbeidelse av statistikker, samt oversikt over fravær, interntid m.v. Mange muligheter.

Agendec's løsning for skanning av bilag gjør arbeidet lettere mht. bilagshenvisning, kontroll m.v. Originalbilag med vedlegg kan både hentes ut fra skanning modul og regnskapssystem i ettertid.."
KARIN LOMELAND, DAGLIG LEDERTET KRISTIANSAND A/S
"Nå skanner kundene bilagene til oss i stedet for å komme med bilagsbunken under armen - for mange kunder er dette utrolig tidsbesparende. I tillegg er oppslag i originalbilag gjort med noen tastetrykk.""
GUNHILD BERNSEN, DAGLIG LEDER

 
Agendec AS  |  Langflåtveien 29, 4017 Stavanger  |  Telefon 51 88 99 00  |  E-post post@agendec.no