Kontakt oss 51 88 99 00  |  post@agendec.no
Norwegian (Bokmål) English 
Kontakt oss 51 88 99 00  |  post@agendec.no
Norwegian (Bokmål) English 
Kontakt oss 51 88 99 00  |  post@agendec.no

STATUS AS, KLEPP


"Agendec timeregistrering danner grunnlag for utgående faktura, hvor en velger hvilke arter/kunder som skal faktureres uten å miste oversikt over utført arbeid kontra utfakturert.

I tillegg nyttes timeregistrering aktivt som arbeidsplan/oversikt hvor møter, kurs, ferier, avspasering o.l. registreres på hver ansatt.

Timeregistrering er også et nyttig verktøy til utarbeidelse av statistikker, samt oversikt over fravær, interntid m.v. Mange muligheter.


Agendec's løsning for skanning av bilag gjør arbeidet lettere mht. bilagshenvisning, kontroll m.v. Originalbilag med vedlegg kan både hentes ut fra skanning modul og regnskapssystem i ettertid.."


KARIN LOMELAND, DAGLIG LEDER
Agendec AS  |  Langflåtveien 29, 4017 Stavanger  |  Telefon 51 88 99 00  |  E-post post@agendec.no