Norwegian (Bokmål) English 
Kontakt oss 51 88 99 00  |  post@agendec.no
Norwegian (Bokmål) English 
Kontakt oss 51 88 99 00  |  post@agendec.no
agendec234-liten
Norwegian (Bokmål) English 
Kontakt oss 51 88 99 00  |  post@agendec.no
diakonhjemmet-sykehusapotek

Diakonhjemmet Sykehusapotek

diakonhjemmet

Et kvalitetssystem vi er meget godt fornøyd med

Diakonhjemmet Sykehusapotek er et frittstående apotek i Oslo eiet av stiftelsen Det norske Diakonhjem.

«Alle våre aktiviteter er beskrevet i prosedyrer med referanse til lover og forskrifter som gjelder for apotek,
legemiddelhåndtering og helsepersonell. Våre prosedyrer var tidligere systematisert i et manuelt system,
men i 2013 ble de overført til et elektronisk kvalitetssystem som er utviklet og levert av Agendec.

Dette systemet gjør det mulig for oss å sikre at vi til enhver tid kan finne gjeldende versjon av prosedyrene i Agendec.

Systemet varsler om tidspunkt for ny revisjon og når ny revisjon er godkjent får alle ansatte som er definert for denne
prosedyren beskjed om at man skal lese ny versjon. Som leder for apoteket kan jeg til enhvertid gå inn i Agendec å se
hvem som har lest prosedyrene og skrive ut lister for dokumentasjon.

Systemet gjør det enklere både for meg som leder og for alle ansatte å være trygg på at man leser siste versjon av en
prosedyre og at man alltid får beskjed når prosedyren er revidert. I samarbeid med Agendec har vi fått inn mange
gode løsninger som har ført frem til et kvalitetssystem som vi er meget godt fornøyd med.

Systemet er enkelt og brukes av alle ansatte på vårt apotek.»


Ragnhild Holtskog
Sykehusapoteker
Diakonhjemmet Sykehusapotek
www Diakonhjemmet sykehusapotek
 
 
Agendec AS  |  Langflåtveien 29, 4017 Stavanger  |  Telefon 51 88 99 00  |  E-post post@agendec.no