Kontakt oss 51 88 99 00  |  post@agendec.no
Norwegian (Bokmål) 
Kontakt oss 51 88 99 00  |  post@agendec.no
Norwegian (Bokmål) 
Kontakt oss 51 88 99 00  |  post@agendec.no

Agendec Rente klient

Renteberegning av klientmidler.

Renter kan beregnes pr. klient eller pr. sak, avhengig av hvordan man setter opp systemet.


Med Agendec Rente klient kan man

  • Endre renten og ha forskjellige rentesatser

  • Legge inn opplysninger slik at systemet tar hensyn til utbetalingspliktige renter

  • Renteberegne utvalgte klienter eller saker

  • Renteberegne i løpet av året uten å måtte vente til 31.12

Godskrevne renter og innestående beløp på klientmiddelkontoen pr 31.12. skal meddeles klient og innberettes til myndighetene.


Agendec Rente klient oppretter innberetningsfilen på et formular for oversendelse til klienten.

Agendec AS  |  Langflåtveien 29, 4017 Stavanger  |  Telefon 51 88 99 00  |  E-post post@agendec.no