agendec234-liten
Kontakt oss 51 88 99 00  |  post@agendec.no
agendec234-liten
Norwegian (Bokmål) 
Kontakt oss 51 88 99 00  |  post@agendec.no
agendec234-liten
Norwegian (Bokmål) 
Kontakt oss 51 88 99 00  |  post@agendec.no
Advisor%20product_boxes
Advisor%20product_boxes

Advisor


Agendec leverer Advisor til kunder i advokat- og regnskapsbransjen.

Grunnlaget for rasjonell drift er effektiv registrering, kategorisering, gjenfinning og gjenbruk. Dette betyr effektiv håndtering av bl.a. prosedyrer, oppgaver, frister, arbeidsdokumenter, korrespondanse og innsats som timer og andre innkjøpte ressurser.

Pr. i dag er det ca 3 000 brukere, fordelt på foretak med alt fra 1 til 80 ansatte, som daglig benytter Advisor til håndtering av sine gjøremål.


Stikkord for effektiv kunde- og oppdragshåndtering kan være:
 • Timeregistrering
 • Utleggsregistrering
 • Fakturering
 • Kontaktkartotek
 • Habilitetshåndtering
 • Kompetansehåndtering
 • Skanning av dokumenter og korrespondanse direkte til oppdrag
 • Importere eksterne filer direkte til oppdrag
 • Opprette dokumenter basert på egne maler
 • Opprette egne dokumenter basert på formelle maler som blanketter m.m.
 • Effektiv registrering av e-post direkte til oppdrag
 • Dokumentarkiv med erfaringssøk
 • Journalføringer
 • Fristhåndtering
 • Kontaktrelasjoner til oppdrag
 • Prosesser med oppgaver og sjekklister
 • SMS-håndtering med journalføring
 • CRM og flettefunksjoner i forbindelse med masseutsendelser
 • Bibliotek for håndbøker, rutiner, artikler m.m.


Les mer om Advisor