Norwegian (Bokmål) 
Kontakt oss 51 88 99 00  |  post@agendec.no
Norwegian (Bokmål) 
Kontakt oss 51 88 99 00  |  post@agendec.no
agendec234-liten
Norwegian (Bokmål) 
Kontakt oss 51 88 99 00  |  post@agendec.no
istock 000015889548 extrasmall
istock 000015889548 extrasmall

DP Rente
 

Renteberegning av klientmidler.
 
Hvorfor skal man bruke tid på manuelt å beregne rentene på klientmidler når man kan la datasystemet gjøre det?
 
Med renteberegningsprogrammet DP Rente og regnskapsprogrammet InfoEasy Regnskap kan man beregne renter på klientmidler.

Renter kan beregnes pr. klient eller pr. sak, avhengig av 
hvordan man setter opp systemet.
 
Med DP Rente kan man
  • Endre renten og ha forskjellige rentesatser
  • Legge inn opplysninger slik at systemet tar hensyn til utbetalingspliktige renter
  • Renteberegne utvalgte klienter eller saker 
  • Renteberegne i løpet av året uten å måtte vente til 31.12
 
Godskrevne renter og innestående beløp på klientmiddelkontoen pr 31.12. skal meddeles klient og innberettes til myndighetene. DP Rente oppretter raskt innberetningsfilen på et formular for oversendelse til klienten.

For å benytte DP Rente kreves SQL database for både Advisor og InfoEasy Regnskap.


 

Agendec AS  |  Langflåtveien 29, 4017 Stavanger  |  Telefon 51 88 99 00  |  E-post post@agendec.no