Norwegian (Bokmål) English 
Kontakt oss 51 88 99 00  |  post@agendec.no
Norwegian (Bokmål) English 
Kontakt oss 51 88 99 00  |  post@agendec.no
agendec234-liten
Norwegian (Bokmål) English 
Kontakt oss 51 88 99 00  |  post@agendec.no
istock 000018039303 extrasmall
Kundestøtte


Agendec har effektiv løsning for håndtering av alle typer kundehenvendelser.

Løsningen inkluderer web modul, der kundene kan logge seg inn og registrere alle typer meldinger og supporthenvendelser.

Fordelen er at henvendelsene logges direkte i Agendec kundestøtte modul, og kunden kan i ettertid følge med på status - når leveranse skal skje, når tilpasninger kan foretas etc.

Kommer kundehenvendelsen pr. e-post, vil henvendelsen opprettes automatisk i supportmodulen, og vedlagte dokumenter samt selve e-posten blir lagret på saken.

All historikk på sakene kan loggføres, timer for utfakturering kan føres direkte på kundehenvendelsen, og det kan legges inn varslinger på mobil eller skjerm på frister, ved endringer i saken etc.

Kundestøtte
  • Direkte kundehenvendelse via web
  • Opprette henvendelse automatisk fra E-post modul
  • E-post og dokumenter lagres på kundesak
  • Timeregistrering på kundesak
  • Sakslogg
  • Varsling på frister og henvendelser
  • Fleksibel rapportering på Saksbehandler, Kunde, Ansvarlig, Status, Datoer, Prosjekt etc.
  • Ved å knytte henvendelse til kunde og/eller prosjekt, kan saker hentes frem fra kunde- eller prosjektbildet i ettertid.
Agendec AS  |  Langflåtveien 29, 4017 Stavanger  |  Telefon 51 88 99 00  |  E-post post@agendec.no