Kontakt oss 51 88 99 00  |  post@agendec.no
Norwegian (Bokmål) English 
Kontakt oss 51 88 99 00  |  post@agendec.no
agendec234-liten
Norwegian (Bokmål) English 
Kontakt oss 51 88 99 00  |  post@agendec.no
foto elisabeth t%c3%b8nnessen (47) web
foto elisabeth t%c3%b8nnessen (47) web
 
Inngående faktura / Bilag
Dagens situasjon i mange bedrifter
Behandlingen av inngående faktura er i mange bedrifter en unødig tid- og ressurskrevende oppgave. Faktura skal gjerne sendes rundt til anvisning, kopier skal tas og det kreves en del arbeid for å holde oversikten.

Det å i tillegg måtte slå opp i en perm for å sjekke originalfaktura kan være tungvint, og gjøre fakturaene lite tilgjengelige for organisasjonen.

 


Løsning
Ved å skanne eller lese inn bilagene oppnår man at disse er digitalisert og tilgjengelige fra den enkelte arbeidsplass, nettbrett eller mobil. Bilagene kan organiseres på leverandører, prosjekter, saksbehandlere, avdelinger og tidsperioder – slik at de er enkle både å behandle, attestere og gjenfinne. 

 

Systemet kan lese inn elektroniske fakturaer på EHF format. EHF står for "Elektronisk handelsformat",.og er en felles europeisk standard for elektronisk faktura.

Du oppnår:

 • Elektronisk behandling av inngående fakturaer og andre bilagstyper
 • Tolking av faktura - også .pdf format som gjøres om til tolkbart format
 • Innlesning elektronisk faktura på EHF format - vises som "vanlig" faktura
 • Effektiv innregistrering av konteringsdata
 • Elektronisk arbeidsflyt – full oversikt over fakturaer per saksbehandler og om disse er behandlet/godkjent
 • Flere attestanter - attestantgrupper som f.eks. "Lager", "Pedersen A/S"
 • Enkel tilgang til bilag fra egen arbeidsplass
 • Full oversikt over inngående faktura på prosjekter, leverandører, saksbehandlere og avdelinger
 • Full oversikt over fakturastatus – hvilke er ikke behandlet og må purres?
 • Epost varsling til attestant
 • Attestasjon på Mobil, nettbrett eller PC
 • Automatisk postering til regnskap
 • Oppslag på fakturabilde fra regnskapssystem - spørring og drill down rapporter
 • Bedre kontroll og oversikt for regnskapsavdelingen
 • Unngår rentekostnader fordi faktura blir betalt for sent
 • Eleminerer behov for fysisk arkiv – elektronisk arkiv er tilstrekkelig iht. regnskapslov
Agendec AS  |  Langflåtveien 29, 4017 Stavanger  |  Telefon 51 88 99 00  |  E-post post@agendec.no