Kontakt oss 51 88 99 00  |  post@agendec.no
Norwegian (Bokmål) English 
Kontakt oss 51 88 99 00  |  post@agendec.no
Norwegian (Bokmål) English 
Kontakt oss 51 88 99 00  |  post@agendec.no
 
Inngående faktura / Bilag
I Agendec bilag kan inngående fakturaer kobles til og hentes frem igjen fra leverandør, prosjekt, attestanter, avdeling, sak og tidsperioder.Agendec bilag

 • Elektronisk behandling og lagring av bilag

 • Tolking av faktura - også .pdf format

 • Behandler EHF faktura

 • Inntil 3 attestanter pr. bilag + kontrollert av

 • Post mot post avregning innbetalinger

 • Periodisering

 • Epost varsling til attestant

 • Attestasjon på Mobil, nettbrett eller PC

 • Drilldown til originalfaktura fra rapporter

 • Oppdateres i økonomi etter attestasjon

 • Fil til revisor med alle bilag + vedlegg på Excel format
Agendec AS  |  Langflåtveien 29, 4017 Stavanger  |  Telefon 51 88 99 00  |  E-post post@agendec.no