agendec234-liten
Kontakt oss 51 88 99 00  |  post@agendec.no
agendec234-liten
Norwegian (Bokmål) 
Kontakt oss 51 88 99 00  |  post@agendec.no
agendec234-liten
Norwegian (Bokmål) 
Kontakt oss 51 88 99 00  |  post@agendec.no
infoeasy%20lonn%20m%20space

InfoEasy Lønn

 

InfoEasy Lønn er et moderne lønnssystem med lav brukerterskel. Registreringsbildet er oversiktlig, og man kan simulere lønnsslippen med en gang lønnstransaksjonene er registrert.

 

Lønnsslipper kan skrives ut eller sendes på e-post. E-post sendingen kan også passordbeskyttes for sikker sending og mottak.

 

InfoEasy Lønn har mange faste rapporter for blant annet feriepenger, avstemmingslister, terminoppgaver, registreringslister og ansattlister. Det er også verktøy for å gjøre forespørsler utfra egne valgte kriterier.

 

Eventuelle korreksjoner kan foretas og lønnsslipper, terminoppgaver og andre rapporter skrives ut.

 

InfoEasy Lønn har integrasjon for elektronisk overføring av data for obligatorisk tjenestepensjon (OTP) mot OTP-leverandører / forsikringsselskaper.

 

InfoEasy Lønn har muligheter for import av MS Excel filer til lønn. Dette gir deg som lønnsansvarlig muligheten til å delegere registreringsarbeidet til for eksempel avdelingsledere.

 

Du får automatisk beregnet lønn, skattetrekk osv. basert på faste opplysninger som er lagt inn i systemet. Systemet gir full oversikt over alle utbetalte tillegg og lønnstrekk. Ferdig definerte lønnsarter (over 60 predefinerte lønnsarter følger med systemet) med mulighet for å definere egne lønnsarter i tillegg. InfoEasy Lønn er fullintegrert med Infoeasy Regnskap, men kan enkelt overføre lønnstransaksjoner til andre økonomisystemer.

 

InfoEasy Lønn kan motta lønnstransaksjoner fra timemodulen i Agendec CRM+ samt flere eksterne timesystemer.